dobry [poczciwy] z kościami [z bebechami]


dobry [poczciwy] z kościami [z bebechami]
dobry [poczciwy] z kościami [z bebechami] {{/stl_13}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'o człowieku: bardzo dobry, poczciwy, życzliwy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Chłopisko poczciwe z kościami. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • poczciwy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, poczciwywi, wszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do innych życzliwie, przyjaźnie, przychylnie, łagodnie; niezdolny do skrzywdzenia kogoś; dobroduszny, zacny : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dobry — 1. iron. Dobry wujek, wujaszek «osoba pobłażliwa, życzliwa, niestawiająca innym wysokich wymagań»: (...) każdy jechał w teren jak dobry wujaszek i coś tam dawał poza resortem pracy i płacy, bez żadnego planu, a że przez to system płac się… …   Słownik frazeologiczny

  • poczciwy — (Ktoś) poczciwy z kościami, z bebechami zob. dobry 2 …   Słownik frazeologiczny

  • bebechy — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. bebechychów, pot. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wnętrzności człowieka lub zwierzęcia; flaki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyciągnąć bebechy z zabitej świni. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, lm M. kośćści, N. mi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} twardy element szkieletu kręgowców, twór zbudowany z tkanki kostnej o barwie białawej, okrywającej szpik kostny : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień